Valná hromada

Zde budou uveřejněny pozvánky na zasedání valné hromady včetně pozdějšího zápisu z jednání.